Ja, ik schrijf me in voor de nieuwsbrief

Bedankt

Voor uw inschrijving,
Vanaf nu ontvangt u de nieuwsbrief.

sluit venster

Voor het regisseren van een bouwontwikkeling bieden we de volgende diensten aan.

Betrokken gedurende het hele proces

Iemand die het gehele proces betrokken is kan de wensen van de participanten en het concept goed bewaken.

Een succesvol programma van eisen

Een goed doordacht programma van eisen is de basis van een succesvol uniek project. Ook inhoudelijke samenwerking, exploitatie en beheer zijn daar essentieel bij. Een programma van eisen waar iedereen achter staat, ontstaat als alle wensen en eisen van de participanten tijdens het proces op tafel kunnen worden gelegd. Onze goed ontwikkelde tools: excursie, workshops en interactieve sessies, kunnen we daarbij inzetten.

Architectenselectie

Een goede architect heeft affiniteit met de toekomstige gebruiker en het gebouw. Zijn visie drukt een grote stempel op de vertaling van de visie van de gebruikers in het gebouw. Wij beschikken over de middelen om de juiste architect te kunnen selecteren.

Ontwerpcoördinatie

De vertaling van het programma van eisen wordt van grof naar fijn gedaan. Alle wensen en eisen van de gebruikers worden in deze fasen doorgevoerd in tekeningen en bestek. Wij bewaken het ontwerpproces op de managementaspecten.

Bouwkostenmanagement

Een goed proces leidt tot een accommodatie met bijpassende bouwkosten. Wij bewaken met onze kennis en ervaring de verwachte bouwkosten in definitie- en ontwerpfasen en controleren het meer- en minderwerk in de uitvoeringsfase.

 

Aanbestedingsprocedures

Een plan wordt aanbesteed volgens de wettelijke procedures. De bouw van een maatschappelijke accommodatie vraagt om een specialistisch bouwbedrijf. Wij beschikken over de middelen om een project professioneel Europees, nationaal of onderhands aan te besteden. Onze kennis van design & build (en uitgebreider) is up to date. Na de aanbesteding worden alle afspraken door ons vastgelegd in een aannemingsovereenkomst.

Directievoering en bouwtoezicht

In de uitvoeringsfase wordt al het denkwerk werkelijk gerealiseerd. De bouwdirectie wordt gevormd door de directievoerder en een toezichthouder. De directie coördineert tevens de controle van het teken- en rekenwerk.

Kostenadvies

Heeft u een bouwkostenraming nodig om te beoordelen of uw plan binnen budget blijft? Wij leveren bouwkosten- en investeringsramingen.

PROCESMANAGEMENT - PERSOONLIJK - PROJECTMANAGEMENT - KWALITEIT - BOUWMANAGEMENT - RUST DOOR OVERZICHT - BOUWADVIES
PROCESMANAGEMENT - PERSOONLIJK - PROJECTMANAGEMENT - KWALITEIT - BOUWMANAGEMENT - RUST DOOR OVERZICHT - BOUWADVIES