Ja, ik schrijf me in voor de nieuwsbrief

Bedankt

Voor uw inschrijving,
Vanaf nu ontvangt u de nieuwsbrief.

sluit venster

BREDE SCHOOL NOORD TE WEESP
Al sinds 2000 zijn er gesprekken tussen schoolbesturen en de gemeente Weesp om te komen tot vernieuwbouw van basisschool De Korsbreijer school en De Jan Woudsma school. ACCOMMODATIE REGISSEURS zal de potentiële locaties nader bestuderen, gesprekken voeren met participanten (met een aanvullende dienstverlening) en een ruimtelijk programma interactief met partijen opstellen. De potentiële partijen die mogelijk in de Brede school kunnen participeren zijn; de twee basisscholen, Peuter... lees meer

HILDERNISSESCHOOL TE ROTTERDAM
Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam en later in het proces Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) hebben de voormalige huishoudschool op het Pinasplein te Rotterdam gerenoveerd tot een schoolgebouw voor de Koninklijke Auris Groep en ruimte voor de wijk. De omvang van het gebouw was ca. 4.200 m2 BVO. Het programma van de nieuwe school is 2.600 m2 BVO. De Koninklijke Auris Groep is het bevoegde gezag van scholen voor Speciaal en Voortgezet Onderwijs in Amersfoo... lees meer

BREDE SCHOOL DE BONGERD TE AMSTERDAM NOORD
Stadsdeel Amsterdam Noord heeft het voornemen om een nieuwe openbare basisschool te realiseren in een nieuwe wijk in Amsterdam Noord, De Bongerd. De nieuwe accommodatie moet integraal door meerdere partijen gebruikt gaan worden en zal functioneren als een brede school. Naast de functie van openbaar onderwijs zullen ook kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en diverse andere functies aangeboden worden. Het stadsdeel heeft de voorkeur dat een woningcorporatie eigenaar zal worden van het vas... lees meer

CSV DE RIDDERHOF TE VREELAND

Gemeente Loenen aan de Vecht heeft een nieuwe accommodatie in Vreeland gerealiseerd. De nieuwe accommodatie moest integraal door meerdere partijen gebruikt gaan worden en functioneert nu als een brede school. In de school zijn onder meer de Christelijke basisschool Vreeland (CSV), een peuterspeelzaal (Vechtkroost) en naschoolse opvang (De Klimboom) gehuisvest. De aannemer heeft het gebouw inmiddels opgeleverd aan de gemeente. Ervaringen uit eerdere projecten heeft de Gemeente Loenen e... lees meer

NIEUWBOUW SAMENWOONSCHOOL NIGTEVECHT
Gemeente Stichtse Vecht realiseert een nieuwe schoolaccommodatie in Nigtevecht. Het is een brede school voor meerdere partijen; de Christelijke basisschool De Flambouw, de Openbare Basisschool De Tweemaster, Kinderopvang Kidswereld Nigtevecht. In 2009 zijn alle partijen intensief bezig geweest met het opstellen van een programma van eisen. Begin 2010 is de architect aan de hand van het programma van eisen een eerste opzet gemaakt voor een schetsontwerp. Het ontwerp uit 2010 is in 2013 her... lees meer

HERONTWIKKELING COENECOOP COLLEGE TE WADDINXVEEN
Herontwikkeling van het Coenecoop College te Waddinxveen, bestaande uit: Haalbaarheidsonderzoek. Verbouw gebouw Dreef 6. Groot onderhoud gebouw Dreef 6. Aanbouw gebouw Dreef 6. Sloop gebouw Dreef 2. Het Coenecoop College is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met vestigingen in Boskoop en Waddinxveen. De locatie in Waddinxveen bestaat uit twee gebouwdelen: Dreef 2 en Dreef 6. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek dat door ACCOMMODATIE REGISSEURS is uitgevoerd zijn de m... lees meer

HAALBAARHEIDSONDERZOEK VECHTSTEDE COLLEGE TE WEESP
Het Vechtstede College is één van deacht scholen voor voortgezet onderwijs binnen de Gooise Scholen Federatie (GSF). Het betreft vijf grotere en drie kleinere scholen voor het voortgezet onderwijs met een ‘GSF-keurmerk’. Het keurmerk staat voor: breed toegankelijk, toekomstgericht onderwijs, betrokken, ambitieus, in voor vernieuwing. Het bestuur van het Vechtstede College is voornemens de bestaande MAVO-vleugel (hierna te noemen de oudbouw) te verbouwen dan wel te slopen en nieuwbouw te ... lees meer

BREDE SCHOOL PARK 16HOVEN
Gemeente Rotterdam realiseert brede school Park 16Hoven voor de nieuwe wijk Park16Hoven en biedt onderdak aan twee scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en gymzaal. De scholen hebben samen één locatiemanager aangewezen; over samenwerken gesproken?! Naarmate de wijk groeit, zal het gebouw steeds intensiever gebruikt worden. Ook andere partijen kunnen in overleg met de gebruikers van het gebouw gebruik maken....lees meer

KINDCENTRUM 0-12 JAAR TE MAARSSEN-DORP
Gemeente Stichtse Vecht realiseert een nieuw Kindcentrum in Maarssen-Dorp. Het is een Kindcentrum voor meerdere partijen; de Christelijke basisschool Het Kompas, de openbare basisschool WereldKidz Bolenstein, kinderopvang KMN Kind & Co en gymzaal.... lees meer

 

PROCESMANAGEMENT - PERSOONLIJK - PROJECTMANAGEMENT - KWALITEIT - BOUWMANAGEMENT - RUST DOOR OVERZICHT - BOUWADVIES
PROCESMANAGEMENT - PERSOONLIJK - PROJECTMANAGEMENT - KWALITEIT - BOUWMANAGEMENT - RUST DOOR OVERZICHT - BOUWADVIES